Styrearbeid kan være tidkrevende og utfordrende!
Derfor velger stadig flere sameier og borettslag en ekstern styreleder.
Vi har kompetansen og erfaringen til å hjelpe dere.

Styrearbeid kan være tidkrevende og utfordrende!
Derfor velger stadig flere sameier og borettslag en ekstern styreleder.
Vi har kompetansen og erfaringen til å hjelpe dere.

Hvorfor velge ekstern styreleleder?


«
Det kan være arbeidskrevende og belastende å sitte i styret i borettslag og sameier. Mange velger å avlaste styremedlemmene ved å engasjere en uhildet, ekstern representant som kan bistå boliglaget med det praktiske og formelle arbeidet.

»

Dette kan vi bistå med

Styreledelse
Vi innkaller til og gjennomfører styremøter og årsmøter. Vi sørger for oppfølging av boligselskapenes kontakter og samarbeidspartnere som banker, forsikringsselskaper og forretningsfører og vi bistår ved gjennomføring av vedlikeholdsplaner. Vi kan bistå dersom det oppstår interne og eksterne konflikter.
Prosjektledelse
Vi kan være boliglagets representant og koordinator i forbindelse med bygge-/vedlikeholdsprosjekter. Vi har kontakt med flere godt kvalifiserte byggeledere og faggrupper som kan gi tilbud og gjennomføre prosjektene.
Økonomi
Vi har erfaring med strukturering av økonomien i boligselskaper. Vi kan bistå med reforhandling av lån, driftsavtaler og forsikringsavtaler.
Nye boligprosjekter
Ved etablering av nye sameier og borettslag kan vi delta i interimsstyrer i en tidlig fase og bidra med en smidig og ryddig overgang ved overtagelse av nye boliger. Vi er en nøytral samarbeidspartner som kan bistå med rådgivning og dialog i krevende faser slik at man unngår langvarige og kostbare konflikter.
Hvorfor velge oss?
Med oss på laget får dere profesjonelle styremedlemmer med erfaring, kunnskap og engasjement. Vi kan avlaste styret med de fleste oppgaver, og vi er opptatt av å bidra til god kommunikasjon og forutsigbarhet for boligselskapet. Vi er seniorer som har bistått boligkjøpere, boligselgere og utbyggere gjennom mange år. Vi har selv drevet eiendomsmeglerfirma som har formidlet nye boligprosjekter. Vi har i tillegg som byggherre utviklet og solgt boligprosjekter. Vi er i dag rådgivere og har styreroller i flere sameier og borettslag som boligeiernes representant uavhengig av forretningsfører. Vi er opptatt av et godt samarbeid, god tilgjengelighet og oppfølging.
Ta kontakt for mer informasjon eller et møte. Vi tar gjerne en prat om hva vi kan gjøre for dere.
Kontakt oss
AlleBo Styrebistand AS ved
Raymond Abrahamsen og Anne Helene Aune